کتری و قوری (غیر برقی)

قیمت کتری و قوری

قیمت کتری و قوری را می توانید در ادامه ملاحظه بفرمایید :

 • 0 out of 5

  کتری و قوری کرکماز – ورتکس ۰۸۱ ( Korkmaz vertex 081 )

  کتری و قوری کرکماز      قابل استفاده بر روی اجاق های القایی (برقی) -کتری استیل ۲ لیتری -قوری استیل ۱/۱ لیتری با درب شیشه نشکن حرارت دیده -دستگیره استیل و سیلیکون نسوز -دارای صافی مخصوص قفل دار برای چای -دهانه مدرن ضد سر ریز و چکه -سیستم درب ایمن -کف ۳ لایه کتری جهت انتقال حرارت یکسان -طراحی ارگونومیک دسته ها -سیستم کنترل بخار انحصاری درب کتری جهت جلوگیری از سوخته شدن دست به هنگام برداشتن قوری چای -ساخت ترکیه

  1,480,000 تومان
 • 0 out of 5

  سماور رو گازی پلان ۵۱۶۰ ( کتری و قوری )

  سماور رو گازی پلان ۵۱۶۰       با ظرفیت ۵ لیتر -همراه با قوری استیل -کف کتری از جنس استیل مقاوم -شیر بلند جهت استفاده آسان بر روی اجاق -دارای نشان استاندارد

  545,000 تومان
 • 0 out of 5

  سماور رو گازی پلان ۵۱۶۱ ( کتری و قوری )

  سماور رو گازی پلان ۵۱۶۱         با ظرفیت ۵ لیتر -همراه با قوری چینی -کف کتری از جنس استیل مقاوم -شیر بلند جهت استفاده آسان بر روی اجاق -دارای نشان استاندارد

  532,000 تومان
 • 0 out of 5

  سماور روگازی کرکماز – رابی مگا ۰۱۴ ( Korkmaz 014 )

  سماور روگازی کرکماز      قابل استفاده بر روی اجاق های القایی (برقی) -گنجایش کتری ۵ لیتر -جنس کتری استیل -گنجایش قوری ۱ لیتر -جنس قوری استیل -کف ۳ لایه کتری جهت انتقال حرارت یکسان -دستگیره های باکالیت نسوز -سیستم کنترل بخار انحصاری درب کتری جهت جلوگیری از سوخته شدن دست به هنگام برداشتن قوری چای -طراحی ارگونومیک دسته ها -قابلیت تعویض کردن شیر -ساخت ترکیه

 • 0 out of 5

  سماور روگازی کرکماز – رابی پلاتینیوم ۰۱۳ ( Korkmaz 013 )

  سماور روگازی کرکماز      قابل استفاده بر روی اجاق های القایی (برقی) -گنجایش کتری ۵ لیتر -جنس کتری استیل -گنجایش قوری ۱ لیتر -جنس قوری استیل -کف ۳ لایه کتری جهت انتقال حرارت یکسان -دستگیره های باکالیت نسوز -سیستم کنترل بخار انحصاری درب کتری جهت جلوگیری از سوخته شدن دست به هنگام برداشتن قوری چای -طراحی ارگونومیک دسته ها -قابلیت تعویض کردن شیر -ساخت ترکیه

 • 0 out of 5

  سماور روگازی کرکماز – رابی تیتانیوم ۰۱۱ ( Korkmaz 011 )

  سماور روگازی کرکماز      قابل استفاده بر روی اجاق های القایی (برقی) -گنجایش کتری ۵ لیتر -جنس کتری استیل -گنجایش قوری ۱ لیتر -جنس قوری چینی -کف ۳ لایه کتری جهت انتقال حرارت یکسان -دستگیره های باکالیت نسوز -سیستم کنترل بخار انحصاری درب کتری جهت جلوگیری از سوخته شدن دست به هنگام برداشتن قوری چای -طراحی ارگونومیک دسته ها -قابلیت تعویض کردن شیر -ساخت ترکیه

 • 0 out of 5

  سماور روگازی کرکماز – ماکسیما پلاتینیوم ۰۲۳ ( Korkmaz 023 )

  سماور روگازی کرکماز       قابل استفاده بر روی اجاق های القایی (برقی) -گنجایش کتری ۴ لیتر -جنس کتری استیل -گنجایش قوری ۱ لیتر -جنس قوری استیل -کف ۳ لایه کتری جهت انتقال حرارت یکسان -دستگیره های باکالیت نسوز -سیستم کنترل بخار انحصاری درب کتری جهت جلوگیری از سوخته شدن دست به هنگام برداشتن قوری چای -طراحی ارگونومیک دسته ها -قابلیت تعویض کردن شیر -ساخت ترکیه

 • 0 out of 5

  سماور روگازی کرکماز – ماکسیما دایموند ۰۲۰ ( Korkmaz 020 )

  سماور روگازی کرکماز      قابل استفاده بر روی اجاق های القایی (برقی) -گنجایش کتری ۴ لیتر -جنس کتری استیل -گنجایش قوری ۱ لیتر -جنس قوری چینی -کف ۳ لایه کتری جهت انتقال حرارت یکسان -دستگیره های باکالیت نسوز -سیستم کنترل بخار انحصاری درب کتری جهت جلوگیری از سوخته شدن دست به هنگام برداشتن قوری چای -طراحی ارگونومیک دسته ها -قابلیت تعویض کردن شیر -ساخت ترکیه

 • 0 out of 5

  سماور روگازی کرکماز – استا مگا ۰۴۴ ( Korkmaz 044 )

  سماور روگازی کرکماز     قابل استفاده بر روی اجاق های القایی (برقی) -گنجایش کتری ۳ لیتر -جنس کتری استیل -گنجایش قوری ۱ لیتر -جنس قوری استیل -کف ۳ لایه کتری جهت انتقال حرارت یکسان -دستگیره های باکالیت نسوز -سیستم کنترل بخار انحصاری درب کتری جهت جلوگیری از سوخته شدن دست به هنگام برداشتن قوری چای -طراحی ارگونومیک دسته ها -قابلیت تعویض کردن شیر -ساخت ترکیه

 • 0 out of 5

  سماور روگازی کرکماز – استا تیتانیوم ۰۴۱ ( Korkmaz 041 )

  سماور روگازی کرکماز     قابل استفاده بر روی اجاق های القایی (برقی) -گنجایش کتری ۳ لیتر -جنس کتری استیل -گنجایش قوری ۱ لیتر -جنس قوری چینی -کف ۳ لایه کتری جهت انتقال حرارت یکسان -دستگیره های باکالیت نسوز -سیستم کنترل بخار انحصاری درب کتری جهت جلوگیری از سوخته شدن دست به هنگام برداشتن قوری چای -طراحی ارگونومیک دسته ها -قابلیت تعویض کردن شیر -ساخت ترکیه

 • 0 out of 5

  سماور روگازی کرکماز – استا دایموند ۰۴۰ ( Korkmaz 040 )

  سماور روگازی کرکماز      قابل استفاده بر روی اجاق های القایی (برقی) -گنجایش کتری ۳ لیتر -جنس کتری استیل -گنجایش قوری ۱ لیتر -جنس قوری چینی -کف ۳ لایه کتری جهت انتقال حرارت یکسان -دستگیره های باکالیت نسوز -سیستم کنترل بخار انحصاری درب کتری جهت جلوگیری از سوخته شدن دست به هنگام برداشتن قوری چای -طراحی ارگونومیک دسته ها -قابلیت تعویض کردن شیر و دستگیره های کتری -ساخت ترکیه

 • 0 out of 5

  سماور روگازی کرکماز – استا آسترا ۰۴۲ ( Korkmaz 042 )

  سماور روگازی کرکماز      قابل استفاده بر روی اجاق های القایی (برقی) -گنجایش کتری ۳ لیتر -جنس کتری استیل -گنجایش قوری ۱ لیتر -جنس قوری چینی -کف ۳ لایه کتری جهت انتقال حرارت یکسان -دستگیره های باکالیت نسوز -سیستم کنترل بخار انحصاری درب کتری جهت جلوگیری از سوخته شدن دست به هنگام برداشتن قوری چای -طراحی ارگونومیک دسته ها -قابلیت تعویض کردن شیر -ساخت ترکیه

 • 0 out of 5

  سماور روگازی کرکماز – رابی آسترا ۰۱۲ ( Korkmaz 012 )

  سماور روگازی کرکماز      قابل استفاده بر روی اجاق های القایی (برقی) -گنجایش کتری ۵ لیتر -جنس کتری استیل -گنجایش قوری ۱ لیتر -جنس قوری چینی -کف ۳ لایه کتری جهت انتقال حرارت یکسان -دستگیره های باکالیت نسوز -سیستم کنترل بخار انحصاری درب کتری جهت جلوگیری از سوخته شدن دست به هنگام برداشتن قوری چای -طراحی ارگونومیک دسته ها -قابلیت تعویض کردن شیر -ساخت ترکیه

 • 0 out of 5

  سماور روگازی کرکماز – استا پلاتینیوم ۰۴۳ ( Korkmaz 043 )

  سماور روگازی کرکماز     قابل استفاده بر روی اجاق های القایی (برقی) -گنجایش کتری ۳ لیتر -جنس کتری استیل -گنجایش قوری ۱ لیتر -جنس قوری استیل -کف ۳ لایه کتری جهت انتقال حرارت یکسان -دستگیره های باکالیت نسوز -سیستم کنترل بخار انحصاری درب کتری جهت جلوگیری از سوخته شدن دست به هنگام برداشتن قوری چای -طراحی ارگونومیک دسته ها -قابلیت تعویض کردن شیر -ساخت ترکیه

 • 0 out of 5

  کتری و قوری کرکماز – آسترا ( Korkmaz 074 – 02 )

  کتری و قوری کرکماز      قابل استفاده بر روی اجاق های القایی (برقی) -کتری استیل ۲ لیتری -قوری پیرکس ۱ لیتری همراه با صافی چای -دستگیره پیرکس قوری -دستگیره استیل کتری -کف ۳ لایه کتری جهت انتقال حرارت یکسان -طراحی ارگونومیک دسته ها -ساخت ترکیه

 • 0 out of 5

  کتری و قوری کرکماز – لونا مات ۰۱ – ۰۷۴ ( Korkmaz 074 – 01 )

  کتری و قوری کرکماز       قابل استفاده بر روی اجاق های القایی (برقی) -کتری استیل مات ۲ لیتری -قوری پیرکس ۱ لیتری با صافی چای -دستگیره پیرکس قوری -دستگیره استیل کتری -کف ۳ لایه کتری جهت انتقال حرارت یکسان -طراحی ارگونومیک دسته ها -ساخت ترکیه

 • 0 out of 5

  کتری و قوری کرکماز – لونا ۰۷۴ ( Korkmaz 074 )

  کتری و قوری کرکماز      قابل استفاده بر روی اجاق های القایی (برقی) -کتری استیل ۲ لیتری -قوری پیرکس ۱ لیتری با صافی چای -دستگیره پیرکس قوری -دستگیره استیل کتری -کف ۳ لایه کتری جهت انتقال حرارت یکسان -طراحی ارگونومیک دسته ها -ساخت ترکیه

 • 0 out of 5

  کتری و قوری کرکماز – فلورا بزرگ ۱۱۹ ( Korkmaz 119 )

  کتری و قوری کرکماز      قابل استفاده بر روی اجاق های القایی (برقی) -کتری استیل ۲ لیتری -قوری استیل ۱/۱ لیتری با درب شیشه نشکن حرارت دیده -دستگیره سیلیکون نسوز -کف ۳ لایه کتری جهت انتقال حرارت یکسان -طراحی ارگونومیک دسته ها -ساخت ترکیه

 • 0 out of 5

  کتری و قوری کرکماز – دروپا بزرگ ۰۵۸ ( Korkmaz 058 )

  کتری و قوری کرکماز       قابل استفاده بر روی اجاق های القایی (برقی) -کتری استیل ۳/۵ لیتری -قوری استیل ۲ لیتری -دستگیرهای استیل -کف ۳ لایه کتری جهت انتقال حرارت یکسان -طراحی ارگونومیک دسته ها -ساخت ترکیه

 • 0 out of 5

  کتری و قوری کرکماز – رزانا ۱۹۲ ( Korkmaz 192 )

  کتری و قوری کرکماز       قابل استفاده بر روی اجاق های القایی (برقی) -کتری استیل ۱/۶ لیتری با درب شیشه نشکن حرارت دیده -قوری استیل ۰/۹ لیتری با درب شیشه نشکن حرارت دیده -دستگیره استیل مسی رنگ -کف ۳ لایه کتری جهت انتقال حرارت یکسان -طراحی ارگونومیک دسته ها -ساخت ترکیه

با توجه به قیمت های فضایی دلار لطفا قبل از ثبت سفارش ، حتما حتما از قسمت "استعلام قیمت و موجودی" ، قیمت را استعلام فرمایید. با تشکر . رد کردن

راهنمای خرید خانه بازار