فر توکار

قیمت فر توکار

در ادامه می توانید قیمت فر توکار را مشاهده بفرمایید :

 • 0 out of 5

  فر توکار اخوان F 2 ( گاز – برق )

  فر توکار اخوان F 2         بانمای استیل با کارکرد گاز و برق دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی -مجهز به موتور جوجه گردان -تایمر دیجیتالی -با شلنگ ایمنی استنلس استیل -شیر ترموستاتیک -شیشه ایتالیایی و  ترموکوپل دو زمانه -این محصول با گارانتی رسمی شرکت اخوان عرضه می شود .
 • 0 out of 5

  فر توکار اخوان F 35 ( برقی )

  فر توکار اخوان F 35         با نمای شیشه رفلکتیو و استیل مجهز به درب اتوماتیک با کارکرد تمام برقی دارای چهار المنت ، مجهز به موتور جوجه گردان دارای تایمر تاچ اسکرین با قابلیت تنظیم ۱۲ برنامه پخت ، فن داکتی داخلی جهت یکنواخت کردن حرارت دارای شلف به همراه ریل تلسکوپی ، دارای حسگر پخت و برنامه یخ زدایی می باشد . همچنین این محصول با گارانتی رسمی شرکت اخوان عرضه می شود .
 • 0 out of 5

  فر توکار اخوان F 32 ( برقی )

  فر توکار اخوان F 32     با نمای شیشه سفید و پنل هلالی سفید با کارکرد تمام برقی دارای چهار المنت ، مجهز به مو تور جوجه گردان ،  تایمر تاچ اسکرین با قابلیت تنظیم ۱۲ برنامه پخت ، فن داکتی داخلی جهت یکنواخت کردن حرارت ، سیستم شلف به همراه ریل تلسکوپی ، حسگر پخت و برنامه یخ زدایی می باشد.همچنین این محصول با گارانتی رسمی شرکت اخوان عرضه می گردد.
 • 0 out of 5

  فر توکار اخوان F 26 ( برقی )

  فر توکار اخوان F 26      با نمای شیشه رفلکتیو-استیل هلالی و کارکرد تمام برقی دارای چهار المنت ، مجهز به موتور جوجه گردان ، تایمر تمام تاج اسکرین با قابلیت تنظیم ١٢ برنامه پخت ، فن داکتی داخلی جهت یکنواخت کردن حرارت و سیستم شلف به همراه ریل تلسکوپی می باشد. همچنین این محصول با گارانتی رسمی شرکت اخوان عرضه می گردد.
 • 0 out of 5

  فر توکار اخوان F 27 ( برقی )

  فر توکار اخوان F 27        نمای شیشه-استیل هلالی وکارکرد تمام برقی دارای چهار المنت ، مجهز به موتور جوجه گردان ، تایمر تمام تاج اسکرین با قابلیت تنظیم ١٢ برنامه پخت ، فن داکتی داخلی جهت یکنواخت کردن حرارت ، سیستم شلف به همراه ریل تلسکوپی ، حسگر پخت و  برنامه یخ زدایی می باشد. همچنین این محصول با گارانتی رسمی شرکت اخوان عرضه می گردد.
 • 0 out of 5

  فر توکار اخوان F 29 ( برقی )

  فر توکار اخوان F 29         نمای شیشه مشکی هلالی وکارکرد تمام برقی دارای چهار المنت ، مجهز به موتور جوجه گردان ، تایمر تمام تاج اسکرین با قابلیت تنظیم ١٢ برنامه پخت ، فن داکتی داخلی جهت یکنواخت کردن حرارت ، سیستم شلف به همراه ریل تلسکوپی ، حسگر پخت و  برنامه یخ زدایی می باشد. همچنین این محصول با گارانتی رسمی شرکت اخوان عرضه می گردد.
 • 0 out of 5

  فر توکار اخوان F 20 ( برقی )

  فر توکار اخوان F 20      با نمای شیشه مشکی ابزار خورده و کارکرد تمام برقی ، دارای چهار المنت ، مجهز به موتور جوجه گردان ،  تایمر تاچ اسکرین با قابلیت تنظیم ۱۲ برنامه پخت ، فن داکتی داخلی جهت یکنواخت کردن حرارت ، سیستم  شلف به همراه ریل تلسکوپی ، حسگر پخت و  برنامه یخ زدایی می باشد. همچنین این محصول با گارانتی رسمی شرکت اخوان عرضه می گردد.
 • 0 out of 5

  فر توکار اخوان F 33 ( گاز – برق )

  فر توکار اخوان F 33        با نمای شیشه سفید و پنل هلالی سفید دارای کارکرد گاز و برق دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی ، مجهز به موتور جوجه گردان دارای تایمر تاچ اسکرین با قابلیت تنظیم برنامه پخت ، فن داکتی داخلی جهت یکنواخت کردن حرارت دارای شلف به همراه ریل تلسکوپی ، شیلنگ ایمنی استنلس استیل با شیر ترموستاتیک ، شیشه ایتالیایی و ترموکوبل دو زمانه . همچنین این محصول با  گارانتی رسمی شرکت اخوان عرضه می شود .
 • 0 out of 5

  فر توکار اخوان F 34 ( گاز – برق )

  فر توکار اخوان F 34      با نمای شیشه مشکی و پنل هلالی مشکی با کارکرد گاز و برق دارای گریل برقی ، شعله پخش کن گازی ، مجهز به موتور جوجه گردان ،  تایمر تاچ اسکرین با قابلیت تنظیم برنامه پخت ، فن داکتی داخلی جهت یکنواخت کردن حرارت ، سیستم شلف به همراه ریل تلسکوپی با شیلنگ ایمنی استنلس استیل ، شیر ترموستاتیک ، شیشه ایتالیایی و ترموکوبل دو زمانه می باشد.همچنین این محصول با گارانتی رسمی شرکت اخوان عرضه می گردد.
 • 0 out of 5

  فر توکار اخوان F 25 ( برقی )

  فر توکار اخوان F 25     با نمای شیشه مشکی ابزار خورده آیینه ای و کارکرد تمام برقی دارای چهار المنت ، مجهز به مو تور جوجه گردان ، تایمر تاچ اسکرین با قابلیت تنظیم ۸ برنامه پخت ، فن داکتی داخلی جهت یکنواخت کردن حرارت ،سیستم شلف به همراه ریل تلسکوپی ، حسگر پخت و  برنامه یخ زدایی  می باشد. همچنین این محصول با گارانتی رسمی شرکت اخوان عرضه میگردد.
 • 0 out of 5

  فر توکار اخوان F 22 ( گاز – برق )

  فر توکار اخوان F 22       با نمای شیشه مشکی و کارکرد گاز و برق دارای گریل برقی ، شعله پخش کن گازی ، مجهز به موتور جوجه گردان ،  تایمر تاچ اسکرین با قابلیت تنظیم برنامه پخت ، فن داکتی داخلی جهت یکنواخت کردن حرارت ، سیستم شلف به همراه ریل تلسکوپی ، شیلنگ ایمنی استنلس استیل ، شیر ترموستاتیک ، شیشه ایتالیایی و ترموکوبل دو زمانه می باشد. همچنین این محصول با گارانتی رسمی شرکت اخوان عرضه میگردد.
 • 0 out of 5

  فر توکار اخوان F 30 ( برقی )

  فر توکار اخوان F 30      با  نمای شیشه ای و کارکرد تمام برقی دارای سه المنت ، مجهز به موتور جوجه گردان ، تایمر تاچ اسکرین با قابلیت تنظیم ۸ برنامه پخت ، فن داکتی داخلی جهت یکنواخت کردن حرارت ، سیستم شلف به همراه ریل تلسکوپی ، حسگر پخت و  برنامه یخ زدایی می باشد. همچنین این محصول با گارانتی رسمی شرکت اخوان عرضه می گردد.
 • 0 out of 5

  فر توکار اخوان F 21 ( گاز – برق )

  فر توکار اخوان F 21     با نمای شیشه مشکی و کارکرد گاز و برق دارای گریل برقی ، شعله پخش کن گازی ، مجهز به موتور جوجه گردان ،  تایمر تاچ اسکرین با قابلیت تنظیم برنامه پخت ، فن داکتی داخلی جهت یکنواخت کردن حرارت ، سیستم شلف به همراه ریل تلسکوپی ، شیلنگ ایمنی استنلس استیل ، شیر ترموستاتیک ، شیشه ایتالیایی و ترموکوبل دو زمانه می باشد. همچنین این محصول با گارانتی رسمی شرکت اخوان عرضه میگردد.
 • 0 out of 5

  فر توکار اخوان F 23 ( گاز – برق )

  فر توکار اخوان F 23     با نمای شیشه مشکی و کارکرد گاز و برق دارای گریل برقی ، شعله پخش کن گازی ، مجهز به موتور جوجه گردان ،  تایمر تاچ اسکرین با قابلیت تنظیم برنامه پخت ، فن داکتی داخلی جهت یکنواخت کردن حرارت ، سیستم شلف به همراه ریل تلسکوپی ، شیلنگ ایمنی استنلس استیل ، شیر ترموستاتیک ، شیشه ایتالیایی و ترموکوبل دو زمانه می باشد. همچنین این محصول با گارانتی رسمی شرکت اخوان عرضه میگردد.
 • 0 out of 5

  فر توکار اخوان F 13 ( گاز – برق )

  فر توکار اخوان F 13      دارای  نمای شیشه - استیل ، با کارکرد گاز و برق ، دارای گریل برقی ، شعله پخش کن گازی ، موتور جوجه گردان ، تایمر دیجیتالی با قابلیت برنامه ، شلنگ ایمنی استنلس استیل ،  شیر ترموستاتیک، شیشه ایتالیایی و  ترموکوپل دو زمانه می باشد.همچنین این محصول با گارانتی رسمی شرکت اخوان عرضه می شود.
 • 0 out of 5

  فر توکار اخوان F 24 ( گاز – برق )

  فر توکار اخوان F 24     با  نمای شیشه مشکی-استیل و کارکرد گاز و برق دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی ، مجهز به موتور جوجه گردان ، تایمر تاچ اسکرین با قابلیت تنظیم برنامه پخت ، فن داکتی داخلی جهت یکنواخت کردن حرارت ، شیلنگ ایمنی استنلس استیل ، شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی می باشد. همچنین این محصول همراه با گارانتی رسمی شرکت اخوان عرضه می گردد.
 • 0 out of 5

  فر توکار اخوان F 19 ( برقی )

  فر توکار اخوان F 19      با نمای شیشه مشکی با کارکرد تمام برقی دارای سه المنت ، مجهز به موتور جوجه گردان ، تایمر تاچ اسکرین ، قابلیت تنظیم برنامه پخت و شیشه ایتالیایی می باشد. همچنین این محصول با گارانتی رسمی شرکت اخوان عرضه می شود.
 • 0 out of 5

  فر توکار اخوان F 18 ( گاز – برق )

  فر توکار اخوان F 18     دارای  نمای شیشه - استیل ، با کارکرد گاز و برق ، دارای گریل برقی ، شعله پخش کن گازی ، موتور جوجه گردان ، تایمر تاچ اسکرین با قابلیت تنظیم برنامه پخت ، شلنگ ایمنی استنلس استیل ،  شیر ترموستاتیک ، شیشه ایتالیایی و  ترموکوپل دو زمانه می باشد.همچنین این محصول با گارانتی رسمی شرکت اخوان عرضه می شود
 • 0 out of 5

  فر توکار اخوان F 28 ( گازی )

  فر توکار اخوان F 28        با نمای شیشه ای و کارکرد تمام گازی دارای گریل و شعله پخش کن گازی ، تایمر تاچ اسکرین با قابلیت پخت ، شلنگ ایمنی استنلس استیل با شیر ترموستاتیک ، شیشه ایتالیایی و ترموکوپل دو زمانه می باشد . همچنین این محصول با گارانتی رسمی شرکت اخوان عرضه می شود .
 • 0 out of 5

  فر توکار اخوان F 16 ( گاز – برق )

  فر توکار اخوان F 16       دارای  نمای شیشه - استیل ، با کارکرد گاز و برق ، دارای گریل برقی ، شعله پخش کن گازی ، موتور جوجه گردان ، تایمر تاچ اسکرین با قابلیت تنظیم برنامه پخت ، شلنگ ایمنی استنلس استیل ،  شیر ترموستاتیک، شیشه ایتالیایی و  ترموکوپل دو زمانه می باشد.همچنین این محصول با گارانتی رسمی شرکت اخوان عرضه می شود

با توجه به قیمت های فضایی دلار لطفا قبل از ثبت سفارش ، حتما حتما از قسمت "استعلام قیمت و موجودی" ، قیمت را استعلام فرمایید. با تشکر . رد کردن

راهنمای خرید خانه بازار